känn dig trygg med din hantverkare

KV stålet

I över 25 år har vi haft äran att få utföra service och nyinstallationer för Welandstål och Weland Zinken i Ulricehamn.

Vi fick under 2018 uppdraget att utföra rör och energiinstallatörer i ett omfattande utbygge och energieffektiviseringsprojekt.

Entreprenaden består av en utbyggnad på 4100 m2 med lager och kontor.

I den nya utbyggnaden uppförs en helt ny värmeundercental för djupjordvärme om 60 st energibrunnar á 60 meter djupa.
Kv ringskivlingen

I stadsdelen Sjöbo i Borås utförde under 2018 uppdraget att Installera bergvärme i en fastighet med 54 lägenheter.


2st Värmepumpar IVT Geo 264 installerades med totalt 2650 meters energiborrning om 10 brunnar.

Vi använder befintlig fjärrvärme som tillskott i denna anläggning

när värmepumparna inte räcker till.


Energibesparingen uppgår till ca 200 000 kr/år.© Liza Sjögren